11 Marian therapeut 1
foto huis K1 mei 2022

Hartelijke welkom bij Marian van der Wildt

Praktijk voor Cranio-Sacraal Therapie en klassieke lichaamsmassage
Kerckelant 1
4251ES Werkendam
Praktijk is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag.
Parkeren gratis op parkeerplaats.
Niet toegankelijk voor rolstoelen.

Afspraak afmelden:
Meldt u korter dan 24 uur voor onze afspraak af, dan ontvangt u een factuur, waarop 50% van het tarief in rekening wordt gebracht.

TARIEF

Behandeling Tijdsduur Tarief Vergoeding
Cranio-sacraal therapie 90 minuten € 60,- Mogelijk
Massage 90 minuten € 60,- Niet mogelijk

*De cranio-sacraal behandelingen zijn vrijgesteld van BTW

Vergoeding

Vele zorgverzekeraars vergoeden via de aanvullende verzekering Cranio Sacraal Therapie voor een deel. Wilt u meer informatie raadpleeg dan uw polis en kijk op de Zorgwijzer Klik hier!
De jaarlijkse eigen bijdrage uit het basisverzekeringspakket is hier niet van toepassing.

AFSPRAAK MAKEN /  INFORMATIE EN VERGOEDING

Wilt u meer informatie over uw klacht?

Bel dan naar 06 – 1211 0171 of spreek mijn voicemail in. Na het behandelen bel ik terug.
Door de royale toestroom van cliënten is er een wachtlijst ontstaan.

Een consult of anamnese is onderdeel van een eerste cranio-sacraal sessie.
Om duidelijkheid te geven over therapie en relatie ontvangt u een wettelijke behandelovereenkomst en een privacyverklaring.

De sessie komt het best tot zijn recht als u ruime kleding draagt en riemen, horloges en sierraden af doet. De doorstroming van lichaamsvochten in het lichaam staat namelijk centraal!! De sessie wordt afgestemd op de aard van de klacht en op het totale functioneren van het lichaam. Cranio-sacraal-technieken vormen een uiterst veilige en subtiele werkwijze, die de essentie van de aandoening aanraakt.

Registratie

Kamer van Koophandel nr.: 54389127
Officieel geregistreerd bij Vektis voor AGB-codes Zorgverlener: Therapeut en Praktijk
Officieel geregistreerd als A-Therapeut bij beroepsvereniging VBAG
Ingeschreven in Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ /TCZ
De klachtprocedure en het tuchtrecht zijn geborgd en wettelijk geregeld bij de geschillencie van Stichting Zorggeschil en TCZ uit hoofde van de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg, tevens erkend door Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

AVAR visitatiebureau betekent kwaliteitscontrole in de zorg
Algemeen Visitatie, Advies en Registratiebureau is een landelijk werkende organisatie die kwaliteitsvisitaties verricht voor de zorgsector met als doel inzicht te geven in de dienstverlening van zorgverleners en organisaties.

Visitatiebureau AVAR is een onafhankelijk en extern visitatiebureau dat praktijken bezoekt in de complementaire gezondheidszorg met als doel kwaliteit, effectiviteit, bekwaamheid van praktijk en zorgverlener beoordelen en rapporteren. In opdracht van de beroepsvereniging is de praktijk Cranio-Biesbosch bezocht op 18 november 2019 door AVAR.

De eindconclusie van deze rapportage: Cranio-Biesbosch is een uitstekende praktijk!

error: Content is protected !!
Scroll naar boven