Cranio-Sacrale Systeem in samenhang met visceraal en pariëtaal

Cranio-sacrale therapie werkt via het onderbewuste autonome zenuwstelsel en oefent via Nervus Vagus neurologische invloed uit op de aansturing van ons lichaam via de sympaticus (overdag) en parasympaticus (`s nachts). De sympathicus en de parasympathicus zijn in hun werking nauwkeurig op elkaar afgestemd. Een toenemende activiteit van het ene systeem (overdag) gaat gepaard met een verminderende activiteit van het andere. Het is een samenhangend meer of minder in een dag en nachtritme onder leiding van Nervus Vagus. Parallel hieraan functioneren de adrenerge en cholinerge stoffen uit het hormonale systeem om deze aansturingsprocessen te versterken. Dit heeft invloed op alle fysiologische systemen, zoals hartslag, bloedcirculatie, ademhaling, spijsvertering, uitscheiding, energiepeil, immuunwerking, lymfe, voortplanting, innerlijke rust en slaappatronen etc.

Tussen onze oren ligt het limbische systeem wijdverbreid langs de randen van de ventrikels en stuurt ons voortdurend onbewust aan. Al onze waarnemingen gaan eerst naar het limbische systeem en krijgen daar een soort waardering van o.a. goed of niet goed gevoel mee en sturen de directe en onbewuste reacties aan. Ons primair reageren gebeurt vanuit onze gevoelens!! Pas in tweede instantie worden we ons bewust van wat we waarnemen en ontstaat communicatie met de (pre) frontale cortex (onze bovenkamer), waar denkpatronen worden ontwikkeld. Nu komen onze referentiekaders naar voren uit onze conditionering, onze opvoeding en daar uit voort vloeien waardeoordelen. Nu begint bewust actie, interactie en de reactie daarop uit onze omgeving.
Deze actie- en reactiepatronen hebben invloed op sacrale, viscerale en pariëtale systemen.

Het viscerale systeem

Tot het visceraal systeem behoren de inwendige organen met bloedvaten en het lymfestelsel met de neurologische aansturing vanuit het autonome zenuwstelsel. Pijnklachten in ons lichaam kunnen vanuit het viscerale systeem komen. Soms kan de pijn onderdrukt worden met medicatie, maar de oorzaak wordt daarmee niet bestreden. Omdat alle weefsels met elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Bijv. Menstruatieklachten voelen als buik- en rugpijn. Met Cranio-sacraal therapie wordt het gehele lichaam in ogenschouw genomen en wordt de doorstroming bij organen gunstig beïnvloed, waardoor spanningen verminderen en afvalstoffen vanuit verzuring beter wegvloeien en tenslotte worden uitgescheiden.

Het pariëtale systeem

Een voortdurende doorstroming en wisselwerking tussen het pariëtale-, viscerale- en cranio-sacrale systeem wordt bevorderd door een serie kalme, passende en deskundige cranio-sacraal technieken.
Het brengt soepele bewegingen met harmonieuze homeostase en goede gezondheid voort.

TIP

Ik denk dus ik besta!
Ik voel, dus ik leef!

 

CRANIO IS LEVEN IN RUSTIGE GEDACHTEN EN IN WARME GEVOELENS

error: Content is protected !!
Scroll naar boven