Cranio-Sacrale Systeem met schedel en zintuigen

Korte uitleg

In de schedel liggen de hersenen beschermd door botten en een 3-tal hersenvliezen. In de hersenventrikels (kamers) stroomt de liquor in het cranio-sacraal ritme. Er zijn subtiele botstructuren, die aan het cranio-sacraal ritme een traag bewegingspatroon ontlenen.
Met vele cranio-sacraal technieken wordt een optimaal potentieel en intense relaxatie bereikt.

Hoe werkt het

De schedel laat bewegingen toe door middel van zijn schedelnaden tussen de botten aan de buitenzijde. De schedel is omgeven door 3 hersenvliezen. 1 Dura Mater (stevigheid), 2 Pia Mater (bloedvatenvlies met de bloed-breinbarrière) en tussen beide 3 Arachnoïdruimte, waarin liquor stroomt. In de schedel bevinden zich eveneens botstructuren, zoals de schedelbasis – sphenoïd, die een traag bewegingspatroon vertoont. Sphenoïd beweegt in een structurele schommelbeweging, die ook wordt overgenomen door de aangrenzende structuren; namelijk de botten Vomer en Ethmoïd. De mogelijkheid tot enige beweeglijkheid vindt plaats in elastisch fascia en in een waterige omgeving. Ook de ventrikels (kamers) waarin de liquor ritmisch stroomt, geven aan hun omgeving gelegenheid tot flexibiliteit. Binnen de schedel stromen bloed (beperkt), lymfe en liquor = (cranio sacraal vocht) in ritmische bewegingen en er ontstaan drukverschillen, waar subtiele botstructuren hun beweging in manifesteren. Hieruit vloeit een subtiel samenspel voort en samenhang, waarop de cranio-sacraal technieken worden afgestemd.

Zintuigen – Ogen – Oren – Mond
We focussen de ogen dagelijks langdurig, wat nadelige gevolgen heeft voor ons gezichtsvermogen. Daarenboven zijn ogen licht en stressgevoelig!
Ons gehoororgaan is gevoelig voor harde muziek en plotselinge knallen en raakt daardoor geïrriteerd en beschadigd. Het gehoor- en evenwichtsorgaan hebben een relatie met elkaar.
De mond heeft vaak veel te verduren door beugels, kiespijn, kaakontstekingen en parodontitis.
De dagelijkse stress en ook de overmatige stress dringen eveneens diep binnen in onze zintuigen.

Craniosessie

De schedeltechnieken in cranio-sacraal therapie vinden hun oorsprong in de schedel-osteopathie van Sutherland. Met een zorgvuldige manuele aanraking is het mogelijk om schedelnaden te bevrijden van hun druk en spanning. Een uitgebreid aantal craniotechnieken stimuleert en harmoniseert het cranio-sacraal ritme in de hersenstructuren; wat diepe relaxatie teweegbrengt. Hierdoor bereikt de cliënt zijn of haar optimale potentieel door kalme, krachtige hersengolven te laten stromen.
Onze zintuigen bekomen enorm door het ontvangen van intense, subtiele cranio-sacraal technieken, die juist helemaal op hun behoeften zijn afgestemd. Met cranio-technieken raken we met een dunne handschoen ook het verhemelte en de mondbodem in de mondholte aan.
Het betekent bevrijding!

TIP  In de groene natuur ontspannen ogen en hersenen diep !

CRANIO IN STILTE BRENGT RUST EN RUIMTE

error: Content is protected !!
Scroll naar boven